Borut Popenko, Prisotna odsotnost

“Zame je najpomembnejši moment meje med objektom in subjektom, ki postaja prepusten za sproščanje pomenske energije, kar se v ustvarjenem delu kaže predvsem kot svojevrstna srhljiva lepota. Figure se odslikujejo kot virtualne sence živih teles v utelešanju personalne in kolektivne trenutne zavesti.”  (Borut Popenko)

pastedGraphic

Pristotna odsotnost je plod triletnega raziskovanja umestitve telesa v slikovno polje v slogu izraznega, hipnega obrisa forme – figure.

Osnovni člen instalacije je rahlo predimenzionirana figura na papirnem nosilcu formata 260 x 90 cm, izvedena v disperzijski tehniki. Z nizanjem obstoječih likovnih del po prostoru (50) avtor osmišlja prostorsko instalacijo partikularnih elementov, povezanih v univerzalno likovno.

Pri upodabljanju ostaja Popenko znotraj vidnega polja, kjer z risbo interpretira med videzom figure in gesto odsotnega zamika črte ter izrisuje podobo. Risba sili iz formata in vertikalne podobe navzven v pomenske relacije pojmovnega prostora opazovalca. Umankanje dela podobe nadomesti fantazmični prostor opazovalca.

Galerija HLADILNICA, Pekarna Maribor