ZAVETJA BABILONA

zavetja babilona_kiblix 2017

Umetniški arsenal Zavetij Babilona

Velika mednarodna razstava Zavetja Babilona se kot druga po vrsti v sklopu štiriletnega evropskega projekta Tvegaj spremembo (Risk Change) konceptualno navezuje na bivanjskost, so-bivanje in obstoj. Vsak mikro- ali makro-organizem potrebuje zatočišče, varen habitat ali vsaj ustrezno razvojno okolje, v katerem naj ne le preživi, temveč naj se celo razvija. Evolucija biti na poti skozi preprek polno bivanje tako zagotavlja napredek človeštva, hkrati ga pa po drugi strani omejuje z državniškimi in moralnimi zakoni, ki jim je človek, ki noče ostati takorekoč na hladnem, torej v naravnem stanju, nujno podvržen, v kolikor se hoče »civilizirati«.

Zato so Zavetja Babilona tudi poskus vzpostavitve nepremočrtne civilizacijske norme, ki hoče s pomočjo umetnosti seči onkraj zgolj »možnega« ter konceptualizirati diskurz od-tujenosti človeka od »človeka«, poudariti manko človečnosti kot take ter omogočiti preskok avtoritativne norme, ki bivajočost razume izključno kot lastno produkcijsko sredstvo, ne pa orodje kreativnega razvoja, ki presega vsakršni individualizem.

Na skupinski razstavi sodeluje preko štirideset domačih in tujih umetnikov, ki s svojimi deli in z individualnim pristopom vsebinsko in formalno sledijo omenjeni temi ter z uporabo danes vseprisotnih novih medijev ponazarjajo materialno, duhovno in/ali simbolno prisotnost v času in prostoru, v katerem živimo.

Zavetja Babilona konceptualno odgovarjajo izzivom sodobnega časa. So politično nekorektna, samosvoja in bitnostno svobodna. Sodelujoči umetniki, ubežniki preteklosti in azilanti prihodnosti, ne skrivajo svoje ambicioznosti. Svet je treba spremeniti. Vemo da ga ni moč spremeniti s silo. Nemara ga je možno enostavno ugasniti z umetnostjo.

Umetnice in umetniki iz Srbije, Hrvaške, Litve, Rusije, Francije, Izraela, Sirije, ZDA, Avstralije in Slovenije na razstavi Zavetja Babilona:
Igor Andjelić (SI), Isabelle Arvers (FR), Tammam Azzam (SY), Trevor Brown (AU), Gašper Capuder (SI), Cabin Porn (ur. Zach Klein, foto Steven Leckart) (US), D’SUN (SI), Aleksandra Farazin (SI), Ivana Ivković (RS), Marko Jakše (SI), Narcis Kantardžić (SI), Petra Kapš (SI), Metka Kavčič (SI), Andrej Koruza, Jan Krmelj, Gašper Torkar, Nika Erjavec (DivinaMimesis) (SI), Bojana Križanec (SI), Borut Kržišnik, Simon Svetlik (SI), Ema Kugler (SI), Sigalit Landau (IL), Simon Macuh (SI), Agnes Momirski (SI), Branislav Nikolić (RS), Pjotr Pavlenski (RU), Magdalena Pederin (HR), Marjetica Potrč (SI), Sandra Požun (SI), PureH (SI), Peter Purg (SI), Vlado G. Repnik (SI), Saša Spačal, Mirjan Švagelj (SI), Emilija Škarnulytė (LT), Sabina Štumberger (SI), Matjaž Tančič (SI), Irena Tomažin (SI), Blaž Veber (SI), Lujo Vodopivec (SI), Ana Vujović (RS), Huiqin Wang (SI), Jure Zrimšek (SI).

Nina Jeza in Artists&Poor’s

Fotografije Boštjan Lah